Voortgang proces duidingsvergadering 18 maart

27 maart, 2022

Voortgang proces duidingsvergadering 18 maart

Terugkoppeling gesprekken.
Alle zes Oldenzaalse politieke partijen hebben een uitnodiging ontvangen voor een tweede openbare bijeenkomst na de verkiezingen, aanstaande maandag om 16:00 uur.
WG Oldenzaal geeft dan een terugkoppeling van de gesprekken die afgelopen week met de andere zes partijen hebben plaats gevonden. Deze gesprekken zijn, net als de duiding, in een positieve en constructieve sfeer verlopen. Er was tijd om, met respect voor elkaar, wederzijdse standpunten duidelijk bespreekbaar te maken.
Die inbreng is de basis voor de vervolgstappen die WG Oldenzaal zal nemen. Welke vervolgstappen dat zijn zullen wij maandag bij de vergadering melden.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Na 5 jaar Plek van bezinning officieel in gebruik

Mosie Tweantse Sproak

Gast in de fractie