Sport-cultuur-toerisme

Thema's verkiezingen 2022

Sport-cultuur-toerisme

In Oldenzaal is het goed wonen, werken en recreëren. Sport, cultuur, recreatie en toerisme zijn daarbij van groot belang voor de leefbaarheid in onze mooie stad. Al het waardevolle uit onze rijke historie moeten we blijven koesteren.

 

Een bruisende stad
Klik voor details
 • Oldenzaal in stand houden als een levendige, energieke en bruisende stad, met vele evenementen en goede recreatieve en culturele voorzieningen.
 • De Oldenzaalse binnenstad moet uitnodigen tot winkelen, ontmoeten, vermaken, genieten en beleven. Alle belanghebbenden zullen de handen hiervoor ineen moeten blijven slaan.
 • Jongeren zoveel mogelijk betrekken bij het nog bruisender maken van de stad. Ideeën, initiatieven en plannen van jongeren hiervoor omarmen.
 • Het stimuleren van mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Denk aan openbare locaties om te studeren en muziek te maken (studeercafé, muziekcafé).
 • Het stadhuis is en blijft het ‘Huis van de Stad’, waar dienstverlening, gastvrijheid en ontmoeting centraal staan.
Iedereen kan meedoen
Klik voor details
 • De openbare ruimte zodanig inrichten dat ze uitnodigt tot verblijven en ontmoeten.
 • De openbare ruimte zodanig inrichten dat ze stimuleert tot bewegen door de aanwezigheid van o.a. beweegtoestellen. Variatie en veiligheid staan hierbij centraal.
 • Sportveldjes en grasspeelveldjes inrichten voor verschillende doelgroepen.
 • Aandacht voor voldoende rust- en ontmoetingsplekken in de binnenstad en de wijken, bv. bankjes, met name ook bij supermarkten en winkelcentra.
 • Stap voor stap ontwikkelen van het beweegpark ‘Vondelpark 2.0’ op De Thij.
Sport en cultuur
Klik voor details
 • Sportverenigingen blijvend ondersteunen om vitaal te blijven.
 • Stimuleren dat sportaccomodaties nog meer multifunctioneel ingezet gaan worden.
 • Komen tot een regionaal sportbedrijf in Noordoost Twente.
 • Blijvend aandacht voor sport- en cultuureducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs.
 • Cultuur en sport verder ontwikkelen als verbindende factoren in onze stad.
 • Inwoners erbij betrekken om samen de cultuurhistorische lijn van de stad in al haar facetten zichtbaar te maken.
 • Komen tot een clustering van musea in de Marktstraat met als doel het realiseren van een Oldenzaals Museumplein.
Recreatie en toerisme
Klik voor details
 • Het behouden en promoten van Oldenzaal als ‘De Glimlach van Twente, met zijn rijke historie, kleinschalige en sfeervolle binnenstad en actief verenigingsleven.
 • Het blijven ondersteunen van stadspromotie Oldenzaal.
 • Een logische en natuurlijke verbinding tussen bestaande en aan te leggen wandel- en fietspaden en parken, zoals het Singelpark.
 • Wandel- en fietsverbinding Marskramerpad promoten.
 • Nog meer onderlinge samenwerking op het gebied van de vrijetijdseconomie in Noordoost Twente.
 • Komen tot een gezamenlijke evenementenkalender met Noordoost Twente, Nordhorn en Bad Bentheim, met als doel gezamenlijk meer toeristen te trekken.

Onze andere thema's

Klimaat

Wonen

Gezond en meedoen

Inwoner aan zet