Inwoner aan zet

Thema's verkiezingen 2022

Inwoner aan zet

In de buurt hoor je de verhalen over wat er goed of minder goed gaat. Hier
begint de aanzet tot vernieuwing en sociale ontwikkeling van de wijk. Het is
belangrijk om mensen daarbij te stimuleren tot ontmoeting, verbinding en
vereniging.

Van inspraak naar beginspraak
Klik voor details
 • Klantvriendelijkheid en dienstverlening t.o.v de inwoner staan centraal. Een goede service in het stadhuis en goede communicatie naar buurt en wijk.
 • Inwoners meteen bij het begin van een nieuw plan of initiatief meenemen in het proces.
 • De kracht van de buurt (verenigingen) benutten.
 • Meer gebruik maken van participatietools zoals het ‘Oldenzaals inwonerspanel’ en stimuleren van digitale platforms.
 • Straat- en buurtinitiatieven stimuleren, d.m.v. een subsidieprogramma met daaraan vastgekoppeld een tegenprestatie van de straat of de buurt.
Iedere wijk een ‘Kijk op de wijk’
Klik voor details
 • Samen met de wijkbewoners in elke wijk een eigen ‘Kijk op de wijk’ opzetten, vanuit een integrale kijk op wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.
 • Iedere wijk een eigen wijktafel
 • Periodiek een ‘schouw’ in iedere wijk houden.
 • Organiseren van spreekuur voor wijkbewoners.
 • Een coördinerende ambtenaar (accountmanager) als aanspreekpunt per wijk.
 • Inzetten van wijkbudgetten t.b.v. straat- en buurtinitiatieven.
Ondernemers aan zet
Klik voor details
 • Eerste uur gratis parkeren in de binnenstad
 • Het sterke en gevarieerde Oldenzaalse bedrijfsleven blijvend ondersteunen met de transport- en logistieksector, de foodsector en de maakindustrie als belangrijke economische pijlers.
 • Stimuleren van duurzaam, zakelijk, sociaal en cultureel ondernemerschap.
 • De detailhandel stimuleren om zich in het centrum te vestigen.
 • Aandacht voor revitalisering van oude industrieterreinen.
 • Blijven deelnemen aan regionale projecten in het kader van de Agenda voor Twente.

Onze andere thema's

Wonen

Sport-cultuur-toerisme

Gezond en meedoen

Klimaat