Raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en begroting unaniem vastgesteld

08 november, 2022

Raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en begroting unaniem vastgesteld

Gisteren hebben we met de raad het raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en de begroting unaniem vastgesteld, met een stemverklaring van Solidair Oldenzaal. Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Het geeft raad en college richting op 8 thema’s met een financieel kader van 4 miljoen Euro. Het college gaat nu aan de slag met een verfijning en komt in februari met een voorstel over de verdeling van de gelden over de 8 thema’s. Daarmee wordt het raadsprogramma het spoorboekje voor de komende jaren.
Sociaal gezicht.
Na het vaststellen van het raadsprogramma stond de begroting op de agenda. Een aantal amendementen en moties werden ingebracht door meerdere partijen. Daarmee liet de raad haar sociale gezicht zien. Zo komt er een noodfonds van 1 miljoen Euro voor inwoners, maar ook verenigingen, die door de steeds maar oplopende kosten het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Hiervoor diende Nick Kramer (PvdA) namens CDA, SO en ons (WG Oldenzaal) een amendement in. Daarnaast diende onze Petra Oude Engberink namens WG Oldenzaal en PvdA een amendement in voor verlenging van de starterslening. Ook dit amendement haalde het, waardoor starters (zij die voor het eerst een huis kopen) meer kansen krijgen. Het amendement van de VVD om gelijk 1 miljoen Euro voor de binnenstad beschikbaar te stellen haalde het niet. Een meerderheid van de raad vond ook nu dat dit meegenomen moet worden bij de financiële doorvertaling van het raadsprogramma.
De VVD diende ook een motie in om te anticiperen op het gebruik en de opslag van waterstof. Wethouder Murat Yildirim deed de toezegging dit al bij de RES (Regionale Energie Strategie) besproken wordt, maar dat de motie zeker helpt om dit op de agenda te houden. Daarmee werd de motie aangenomen. Bij de tweede motie van de VVD staakten de stemmen. De VVD stelde voor de inflatiecorrectie van zo’n 5 % op de OZB ongedaan te maken. Wethouder Zinkweg gaf aan dat er daarmee een gat in de begroting kwam van bijna een half miljoen Euro. De gemiddelde Oldenzaler betaalt ongeveer € 300,- OZB. Dat betekent per huishouding € 15,- per jaar. Bij een OZB van € 500,- is dat dus € 25,- per jaar. WG Oldenzaal vindt dat minimale bedragen die gezinnen echt niet gaan helpen, terwijl ze dus zorgen voor een gat in de begroting van een kleine half miljoen. Met die half miljoen kunnen we beter maatwerk leveren en mensen helpen die het écht nodig hebben. Inwoners die écht in de financiële problemen komen, helpen we via het armoedefonds en nu ook door het noodfonds. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, zeker in deze tijden. Inwoners met een kleine woning en een OZB van € 200,- help je niet met € 10,- per jaar. En inwoners met een grote woning en een OZB van € 1000,- kunnen in onze ogen die € 50,- wel opbrengen. Dat is omgerekend € 4,17 per maand. Het roept bij ons hetzelfde ongemakkelijke gevoel op als de twee keer € 190,- energietoeslag die het rijk aan ieder gezin overmaakt, terwijl er veel gezinnen zijn die die € 380,- absoluut niet nodig hebben, omdat ze nog een oud contract hebben of de financiële middelen hadden om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarom stemden wij dus tegen het ongedaan maken van de inflatiecorrectie. Ook Groen Links en D66 stemden tegen. PvdA, CDA en VVD stemden voor. Daarmee staakten dus de stemmen. Elf voor en elf tegen. In de volgende vergadering zal de afwezige collega van het CDA wellicht aanwezig zijn. De motie wordt dan opnieuw in stemming gebracht. U weet nu hoe wij er over denken.
Geen coalitie of oppositie
Al met al was het een vruchtbare avond met goede discussies. Amendementen en moties werden door verschillende partijen ingebracht en er duidelijk zonder coalitie of oppositie gestemd. Onlangs stond er in de krant de term a-politiek. Wellicht geven wij als Oldenzaalse raad hiermee een signaal af waardoor er weer meer vertrouwen komt in de politiek. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Op hoofdlijnen zijn wij dat in Oldenzaal wel. Wat ons bindt vinden we terug in het raadsprogramma. Wat ons onderscheidt maken we bespreekbaar, met respect voor de mening van de ander.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Fractie op locatie Buitenplaats De Hulst

Raadsvergadering 17 juni 2024

Fractie op locatie bij Stadstheater De Bond