Pracht Verhaal Van ” Vooruit Ziener” Jan Bekke

23 november, 2023

Pracht Verhaal Van ” Vooruit Ziener” Jan Bekke

Je zult ‘m maar in je fractie hebben, Jan B., Jan Bekke. Een soort “ziener”, of beter gezegd “dóórziener” op het gebied van ruimtelijk ordening. Iemand die dóór 3D-ruimtes heen kan kijken. Op het gebied van ruimtelijke ordening als ambtenaar van de gemeente Oldenzaal een ervaring van meer dan 40 jaar. Voor ons als WG Oldenzaal fractie voelt het soms alsof Jan een ervaring heeft van meerdere eeuwen. Een ervaring die zelfs terug lijkt te gaan tot de 80-jarige oorlog, met alle kanon-gevolgen van dien.  Wij maken dus dankbaar gebruik van ónze eigen Jan B.
‎‎‎‎  ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎ ‎ ‎
Hier twee concrete “doorkijken” in de glazen bol 🔮van Jan B. Na de sloop van het postkantoor ontstond er aan de Vestingstraat een lege plek. Toen van de Vijfhoek een gedeelte werd gesloopt ontstond er achter de Deurningerstraat, aan de Hofstraat, eveneens een lege plek. Twee lege plekken dus, los van elkaar, gescheiden door een aantal woningen van de WBO. Onder de leden van WG-Oldenzaal werd deze plek beter bekend als “het slurfje van Jan”. Jan had al tekeningen gemaakt waar deze woningen waren verdwenen, woningen van de WBO die bij ons als WG Oldenzaal bekend stonden als “het slurfje van Jan”. We hebben gepleit om “het slurfje van Jan” te laten verwijderen. Klinkt wat oneerbiedig, maar was goed bedoeld. Het “slurfje van Jan” verwijderen, zou er namelijk voor zorgen dat we twee lege plekken met elkaar zouden kunnen verbinden waardoor we van een “achterkant” een “voorkant” zouden kunnen maken, een soort nieuw plein. De WBO was destijds nog niet zover. Wij als WG Oldenzaal al wel, maar ja. Wij hebben Jan B. In onze eigen fractie. Korte lijntjes, veel contact, snappenum. ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Nu zijn we een paar jaar verder en zie. HMO heeft de voorzet van Jan ingekopt. Ook zij hebben het “gezien”. Ze stellen samen met de WBO en de gemeente Oldenzaal voor om “Jan z’n slurfje” te slopen. Ze “zien” de meerwaarde. Reactie van onze Jan B.: “Och jo …” Hoe mooi is dat 💛💙
‎ ‎
Maarrrr … we zijn nog niet klaar met onze Jan B. Vanmorgen zagen we een mooie foto in de TC Tubantia van de oude begraafplaats. En er ontbrak wat. Niet “het slurfje van Jan”, maar een hele coniferenhaag die er jarenlang voor zorgde dat onze begraafplaats werd onttrokken aan het menselijk oog. Onze “ziener” Jan B. propageerde jarenlang met vaste regelmaat in onze fractie om die haag te verwijderen. Die voegde in zijn ogen niets toe. Hadden we alleen maar last van. “Waarom maak je van die begraafplaats niet een mooi groot park?” Welnu, aldus lijkt nu te geschieden. Met het verwijderen van de haag wordt de oude begraafplaats zichtbaar en heeft Oldenzaal er een groen park bij gekregen. Ineens hoort die oude begraafplaats weer bij het leven. Zoals het hoort. Niet verstoppen, maar een plek geven. En onze Jan B. had het al lang ge”zien”.
‎ ‎ ‎ ‎
Zo heeft Jan B. nog veel meer dingen ge”zien”. Binnenkort meer over onze “ziener” Jan B. te O., een pracht mensenmens met een 3D blik, dwars door alles heen.
‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Fractie op locatie Buitenplaats De Hulst

Raadsvergadering 17 juni 2024

Fractie op locatie bij Stadstheater De Bond