Ingezonden brief

“Voor een vitale binnenstad bij detailhandelvisie”

27 december, 2021

“Voor een vitale binnenstad bij detailhandelvisie”

Grondig proces, participatie breed opgepakt met alle stakeholders. Kern die voor WG Oldenzaal belangrijk is, is: hoe houden we onze binnenstad vitaal en leveren we een divers aanbod aan onze inwoners en gasten. Ik heb Oldenzaal altijd als een bijzondere stad gezien, anders dan anders, met karakteristieke kenmerken en elementen. Met een binnenstad met afwisselende detailhandel: vooral, met Oldenzaalse (!!) ondernemers. Die zijn ons allemaal waardevol voor onze identiteit en moeten we koesteren.

Corona heeft ons laten zien dat de leus “Koop lokaal” ontzettend hard nodig was, maar bovenal: onze inwoners hebben daar ook gehoor aan gegeven.
We zijn er nog niet, wij hopen dat onze ondernemers zich kunnen handhaven en we hopen dat we na de zomer met elkaar eer de schouders eronder kunnen zetten en verder kunnen bouwen.
Vraag over het Raadsvoorstel.
Pg. 2: er staat genoemd dat er niemand heeft gereageerd op de oproep om mee te praten. Is onderzocht hoe dan komt? Kan het zijn dat de vraagstelling niet aansluit bij de doelgroep die de gemeente wilde bereiken?
Vragen over de Actualisatie Visie.
  • Er staat genoemd dat we ruimte voor uitbreiding van bestaande supermarkten willen in de woonwijken: Waarom zouden we dit willen?
  • Hoe vormen we een eenheid bij ondernemers en kunnen we de kracht van alle (!) ondernemers benutten? Dus niet alleen SOBO, maar ook openstaan voor nieuwe ideeën en energie?
  • Op welke manier blijven we aandacht houden voor de historische elementen, zoals de Deurningerpoort?
  • Pag 48: Winkelcentrum Berghuizen: is er al wat te zeggen over de status van ontwikkelingen rondom de Mariakerk en de inpassing hiervan in dit geheel? Dit kan een goede oplossing zijn voor de knelpunten rondom het parkeren en aanpak winkelcentrum.
  • Pag 56: we missen een rondje binnenstad volgens onderzoek. Is dit te combineren met een rondje recreatie in het singelpark, het park rondom de binnenstad van Oldenzaal. Het park ligt op de oude stadswal en stadsgrachten en zou een goede aanvulling zijn op het geheel waarbij recreatie en sport gecombineerd zou kunnen worden met winkelen om juist de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Vragen over de PP Presentatie.
Pg. 6: Aandacht voor functiemix: is daar ook rekening gehouden met onze vele evenementen? Want die zijn voor ons cruciaal.
Pg. 7: Sanering 5000 m2 winkelmeter: wat gebeurt daar dan mee?
Pg. 11. Meubelcluster: hoe kunnen we verbinding aanbrengen naar de binnenstad? Is dit nog steeds een wens van de ondernemers? M.a.w. willen zij dat wel?

Artikel door

Petra Weideveld

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Laatste ingezonden brieven

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim kritisch over wachtlijst WBO

Rijden op stroom voor iedereen ⚡️🚗

Met de fractie op locatie bij Paal 12