Ingezonden brief

“Wij gaan voor een toegankelijk zwembad in Oldenzaal”

27 december, 2021

“Wij gaan voor een toegankelijk zwembad in Oldenzaal”

We staan hier weer opnieuw voor een keuze. De bezuinigingen dwingen ons ertoe om opnieuw naar het plan van Vondersweijde te kijken. Er zijn 6 scenario’s uitgewerkt. Welk van de 6 scenario ’s past het beste om het zwembad Vondersweijde te revitaliseren. In mijn maidenspeech van 25 november 2019 heb ik namens onze fractie al aangegeven dat een zwembad in een stad als Oldenzaal gewoon een must is. We willen een aantrekkelijke stad zijn voor jong en oud, maar ook voor de inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Het raakt een heel aantal doelgroepen, maar ook het onderwijs en de zwem- en poloclub. Het is dus van groot belang dat het zwembad blijft, voor onze jeugd en ouderen. Anders vertrekken ze naar het warme bad in Denekamp. Dus scenario 2, sluiting, valt bij ons onmiddellijk af.

Scenario 1, niets doen, vindt onze fractie ook geen goed uitgangspunt. Als dan opeens de installaties uitvallen, kun je het zwembad sluiten en zal het leiden tot extra onderhoudskosten. Alle doelgroepen kun je naar huis sturen en OZ&PC moet uitwijken naar een ander zwembad.
We moeten wel afschalen, maar wat is dan het beste scenario. Scenario 3A en 3B zijn de minimale varianten, waarbij 3B de variant met overkapping van het buitenbad is. Wij kunnen als fractie met deze laatste variant 3B instemmen. Het wordt duidelijk zichtbaar voor de bezoekers dat er iets veranderd is; het water is verwarmd,…daar houden ouderen van en het is duurzamer. Dat scheelt in exploitatiekosten. Maar dan wel een vraag aan de wethouder hierover: Als we teruglezen wat de visie is, die we destijds met zijn allen hebben onderschreven:
“De toekomstige voorziening is een veelzijdige accommodatie, centraal gelegen in Oldenzaal, die voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de huidige ontwikkelingen in de markt en flexibel inzetbaar is in de toekomst. In de exploitatie ligt de nadruk op verbinden, gezondheid, ontmoeten, bewegen en educatie. Verbinding met andere (sport)faciliteiten in de omgeving om maatschappelijke doelen te behalen is een must.”
 • Voldoen we dan met scenario 3B hier dan nog aan?
  De overige varianten 4, 5 en 6 drukken dusdanig op de begroting dat onze fractie deze onacceptabel vindt. Dat kunnen we ons niet veroorloven in deze tijden.
  Onze fractie geeft heel duidelijk aan dat wij zeer content zijn met hoe het gehele proces is verlopen. Er is met de partners gesproken, met de gebruikers en met Approach.
 • Kan de wethouder aangeven hoe de gesprekken zijn gegaan. Hoe hebben ze gereageerd?
  Er is nu ook een post onvoorzien opgenomen. De WG heeft al eerder aangegeven dat wij die graag opgenomen zien. Dat is nu wel het geval.
 • Kan de wethouder aangeven waarom deze nu wel is opgenomen?
  We weten dat er sprake is van een voorzichtige samenwerking met de gemeenten in NOT verband. Hoe mooi zou het zijn dat we hen kunnen meenemen in de plannen die we hebben. Dhr Christenhusz heeft al eens aangegeven dat er plannen zijn om op sportgebied elkaar op te zoeken.
 • Hoe kunnen we deze samenwerking de komende jaren oppakken? Wat kunnen we leren van de ervaringen van andere gemeenten?
We hebben al aangegeven dat het gehele proces, de weg hier naar toe, zeer zorgvuldig is verlopen. Laten we dat vooral vasthouden. Blijven communiceren met de gebruikers van het zwembad, is van groot belang. Laten we zorgen dat we een zwembad in Oldenzaal houden, waar jong en oud graag
naar toe gaat, wat veilig is en wat een positieve uitstraling heeft naar onze inwoners. In 2026 moeten we dan opnieuw aan de bak, maar dan zijn er vast weer nieuwe ontwikkelingen.

Artikel door

Marijke Egbers

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Laatste ingezonden brieven

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim kritisch over wachtlijst WBO

Rijden op stroom voor iedereen ⚡️🚗

Met de fractie op locatie bij Paal 12