Ingezonden brief

“Wij zijn voor 21 woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat”

27 december, 2021

“Wij zijn voor 21 woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat”

Woonzorglocatie Carmelstraat. Onze fractie kan volledig instemmen met het voorliggende plan en zeker met de intentie, namelijk de bouw van 21 onzelfstandige woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat. De problematiek rond de externe veiligheid en de zorg voor de verminderde zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners is naar ons oordeel op een meer dan prima wijze beschreven en opgelost.
Met betrekking tot het participatieproces willen wij alle betrokkenen onze complimenten geven.
200 adressen zijn aangeschreven mee te denken bij een eerste presentatie in 2019 en nadien weer met een informatiebulletin in het kader van de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning.
Ook hier niets dan lof.
Het is ook fijn te lezen hoe de afhandeling is geweest van die ene ingediende zienswijze.
De geluidsbelasting op de gevels van de omliggende bebouwing voldoet aan de normen en na het onderzoek is dit gedeeld met betrokkene.
Mijn enige vraag is of betrokkene tevreden is met dit onderzoek en de resultaten daarvan.
En deelt hij of zij de conclusies en verder instemt met dit plan?
Zo zover mijn eerste termijn.
Krediet bouwplan Catsstraat en omgeving.
Wij stemmen in met dit kredietvoorstel.
Ook hier willen wij graag onze complimenten overbrengen naar alle betrokkenen in dit planproces.
Knap werk dat in deze Coronatijd dit communicatie en participatie proces heeft plaats gevonden.
Wij verwachten dat het komende bestemmingsplan proces ook redelijk snel en zonder al te veel problemen zal verlopen.
En dat ook op redelijke termijn met de daadwerkelijke nieuwbouw en herinrichting van de woonomgeving kan worden begonnen.
Wij verwachten dat op korte termijn weer fysieke bijeenkomsten met de omwonende mogelijk zullen zijn.
Ga zodra dit kan en mag dit graag direct organiseren om alle puntjes nog eens op de i te zetten.
Een extra koekje of gebakje bij de koffie is dan zeker op z’n plaats.
Zo zover.

Artikel door

Jan Bekke

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Laatste ingezonden brieven

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim kritisch over wachtlijst WBO

Rijden op stroom voor iedereen ⚡️🚗

Met de fractie op locatie bij Paal 12