Geschiedenis

Oprichting

Op 14 juli 1969 werd de Werknemersgroepering opgericht. De initiatiefnemer was Bernhard Christenhusz. Bernard zat in de Oldenzaalse gemeenteraad namens de KVP (Katholieke Volks Partij). Hij vond dat deze partij te weinig deed voor de burgers met een smalle beurs. Dit was in strijd met zijn sociale- en vakbondshart. Landelijk kwam door toedoen van KVP-leider Norbert Schmelzer een einde aan het kabinet-Cals. Dit was voor Bernard Christenhusz het sein om samen met Gerrit Wullink een lokale politieke partij op te richten. De WG was een feit.

Oppositiepartij in 1970

Tijdens de oprichtingsvergadering werd unaniem besloten om in 1970 deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het resultaat was twee raadszetels. De WG kwam hierdoor als oppositiepartij in de gemeenteraad met Bernard Christenhusz en Gerrit Wullink als raadslid.

Groei

In 1974 groeide de WG naar drie zetels in de gemeenteraad en in 1986 werd de WG met vier zetels voor het eerst coalitiepartij. Janneke Tammenga werd wethouder. Jan Lempsink volgde haar op in 1990. Bij de verkiezingen van 1994 zette de groei van de WG zich door naar liefst acht zetels! Jan Lempsink en Janneke Tammenga werden benoemd tot wethouder in het nieuwe college.

Dualisme

In 2002 werd een historische zege behaald. De WG kwam met twaalf 12 leden in de gemeenteraad. Vanaf maart 2002 werd het dualisme in Nederland een feit. Wethouders hoefden vanaf dat moment geen gekozen raadslid meer te zijn. Naast de wethouders Jan Lempsink en Henk Winkelhuis nam Trees Vloothuis als duale wethouder zitting in het College.

Gemeenraadsverkiezingen in 2006

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart  2006 deed de WG een stapje terug van twaalf naar acht zetels. Ondanks dat de WG de grootste partij bleef, werd zij oppositiepartij. Het CDA, de PVDA en de VVD vormden de coalitie. Als oppositie-partij bleef de WG op allerlei terreinen actief in de Oldenzaalse samenleving, getrouw aan haar uitgangspunten: dicht bij de burger, maatschappelijk betrokken en direct aanspreekbaar.

Coalitiepartij in 2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 steeg de WG van acht naar elf zetels. Op voorstel van de WG stemden de andere partijen ermee in om de eerste onder-handelingen openbaar te houden. De Oldenzaalse burgers kregen de gelegenheid in de raadszaal de gesprekken bij te wonen. De stad was met deze vorm van openheid één van de eerste plaatsen in Overijssel. Na overleg met alle politieke partijen koos de WG voor samenwerking met het CDA en de VVD. Trees Vloothuis en Henk Winkelhuis namen voor de WG plaats in het college. In 2012 werd Henk Winkelhuis door Rob Christenhusz als wethouder opgevolgd.

De WG in 2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 daalde de WG iets, te weten van elf naar negen zetels. De WG behield daarmee haar positie als grootste partij binnen de Oldenzaalse raad. Na overleg met alle politieke partijen koos de WG voor een coalitie met CDA en GL. Trees Vloothuis en Rob Christenhusz namen voor de WG plaats in het college.

College met WG, CDA en VVD in 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 moest de WG 2 zetels inleveren, zij ging van negen naar zeven zetels. Na gesprekken met alle partijen werd er een coalitie gevormd met CDA en VVD. Rob Christenhusz nam voor de WG plaats in het college. Trees Vloothuis nam na 12 jaar energiek wethouderschap afscheid. Het ‘afscheid’ van Trees bleek van korte duur. De fractie van de WG vroeg haar om het fractievoorzitterschap met ervaring, passie en energie in te vullen. In januari 2019 nam Trees afscheid van de raad. Murat Yildirim nam het fractievoorzitterschap met veel enthousiasme over.

Verkiezingen 2022

In 2019 bestond de WG 50 jaar. Een mooi moment om onszelf weer uit te vinden. Het resultaat was dat WG Oldenzaal in 2022 opnieuw de grootste partij van Oldenzaal werd. Van 7 naar 9 zetels met maar liefst 35,66 % van de stemmen. Dat is meer dan 1 op de 3 Oldenzalers die hebben gestemd.
WG Oldenzaal leverde 2 wethouders: Rob Christenhusz met zijn ruime ervaring en nieuwkomer en bruggenbouwer Murat Yildirim. De VVD en CDA maakten het kwartet compleet door beiden één wethouder te leveren. 
Onder (bege)leiding van kersverse en super enthousiaste fractievoorzitter Petra Oude Engberink werkte WG Oldenzaal samen met alle partijen voor de allereerste keer aan een programma van en voor de hele raad. Bij de vaststelling ontving Petra terecht de eretitel “moeder” van het raadsprogramma.  “Samen vooruit, juist nu: 2022-2026” is voor ons het kompas voor de komende vier jaren. 

Wilt u meer lezen over de historie van de WG?