Duidingsvergadering 18 maart

23 maart, 2022

Duidingsvergadering 18 maart

Vrijdagmiddag 18 maart was de zogenaamde duidingsvergadering. Alle zeven partijen kregen de gelegenheid hun reactie te geven op de uitslag van de verkiezingen en hun ideeën over het vervolg, met een mooi woord “duiding”. Dat gebeurde in een positieve, constructieve sfeer onder voorzitterschap van Trees Vloothuis, oud wethouder en oud raadslid namens WG Oldenzaal.
Felicitaties waren er van alle partijen voor WG Oldenzaal en Solidair Oldenzaal. Alle partijen reageerden positief op plannen voor een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen.
Dat zou een unicum zijn in de politieke geschiedenis van Oldenzaal. 🤩
In dat geval worden Oldenzaalse stakeholders uitgenodigd om aan alle fracties te vertellen wat zij voor de komende vier jaren belangrijk vinden.
Het initiatief ligt nu bij ons, bij WG Oldenzaal. Alle zes partijen hebben een uitnodiging gekregen voor een gesprek op dinsdagavond 22 maart of donderdagavond 24 maart. In dat gesprek zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:
👉🏻 Wat zijn voor uw partij belangrijke thema’s, die opgenomen zouden moeten worden in een eventueel op te stellen “Raadsakkoord op hoofdlijnen”?
👉🏻 Kunnen we met uw partij op basis van de verkiezingsprogramma’s komen tot een akkoord en zijn er voor u absolute breekpunten en welke zaken wilt u absoluut realiseren?
👉🏻 Hoe ziet uw coalitieplaatje er uit?
👉🏻 Wie is namens uw partij de wethouderskandidaat?
👉🏻 Wat is uw standpunt t.a.v. het aantal wethouders, 3 of 4. Dit mede in het licht van de grote opgaven waar wij als gemeente de komende periode voor komen te staan?
Wij Geven om Oldenzaal, als het om onze inwoners gaat 💛💙

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Bijdrage Kadernota 2025

Fractie op locatie Buitenplaats De Hulst

Raadsvergadering 17 juni 2024