Vervolg op duidingsdebat, voordracht 28 maart

Voorzitter, Allereerst willen wij alle zes partijen bedanken voor de gesprekken die wij afgelopen dinsdag- en donderdagavondgevoerd hebben. De gesprekken vonden plaats in een plezierige en constructieve sfeer, precies zoals wij de Raad van Oldenzaal kennen. Zowel bij het duidingsgesprek als bij de individuele gesprekken is het gegaan over de zetelverdeling na de verkiezingen en de samenstelling van […]

Voortgang proces duidingsvergadering 18 maart

Terugkoppeling gesprekken. Alle zes Oldenzaalse politieke partijen hebben een uitnodiging ontvangen voor een tweede openbare bijeenkomst na de verkiezingen, aanstaande maandag om 16:00 uur. WG Oldenzaal geeft dan een terugkoppeling van de gesprekken die afgelopen week met de andere zes partijen hebben plaats gevonden. Deze gesprekken zijn, net als de duiding, in een positieve en […]

Duidingsvergadering 18 maart

Vrijdagmiddag 18 maart was de zogenaamde duidingsvergadering. Alle zeven partijen kregen de gelegenheid hun reactie te geven op de uitslag van de verkiezingen en hun ideeën over het vervolg, met een mooi woord “duiding”. Dat gebeurde in een positieve, constructieve sfeer onder voorzitterschap van Trees Vloothuis, oud wethouder en oud raadslid namens WG Oldenzaal. Felicitaties […]