Laatste fractiebijeenkomst 2023, heerlijk!

Afsluiting politiek kalenderjaar en begin kerstreces. Met z’n allen, met “de hele bubs dus”, samen met partners. De familie Yildirim is voor ons uren lang in touw. Petra “opent” de avond met een korte terugblik én … zoals we vanmorgen konden lezen in de Tubantia: een voorúitziende blik. We worden namelijk getrakteerd op een originele […]

Maidenspeech Erdal Kangus ‘Zorgen om Ambtelijk Braindrain’

Maandag 18 december 2023 was een lange avond voor de gemeenteraad van Oldenzaal, tot maar liefst 23:30 werd er gedebatteerd in de zaal. Een van de aftrappers was Erdal Kangus tijdens het vragenuurtje. Waarin hij zijn maidenspeech mocht geven en dat deed hij hartstikke goed! Erdal stelde terechte vragen over de ambtelijke capaciteit waar wij […]

Positieve Progressie Voor Woningzoekenden Waar Wij Onmeunig Blij Van Worden

Onlangs konden wij in de Tubantia lezen dat er positieve ontwikkelingen zijn als het gaat om wonen. Hierbij blijft onze wens: Niet alleen een ‘huis’, maar ook een echt fijn ’thuis’ voor al onze inwoners. Vooral voor 1- en 2- persoonshuishoudens, omdat daar nu de meeste behoefte aan is van jongeren èn ouderen. Concreet lezen […]

Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim kritisch over wachtlijst WBO

Namens WG Oldenzaal hebben Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim 30 juni 2023 schriftelijk vragen gesteld aan het college van de gemeente Oldenzaal over de wachtlijst van de WBO. In maart van dit jaar hebben dertien woningbouw corporaties in de provincie Overijssel hun aanbod gebundeld op één eigen woninghuur-website. Van meerdere kanten kregen wij hierop reacties […]

Rijden op stroom voor iedereen ⚡️🚗

Zooooow, dit was me er eentje. Van 18.00 tot 23.30 met elkaar in debat, schorsen, amenderen, schorsen, amendement op een amendement. Zorgvuldigheid boven snelheid en met respect voor de mening van de ander. Zo doen we dat in Oldenzaal. Ons jonge raadslid Mevlid Yildirim had afgelopen maandag een prachtige maidenspeech tijdens het vragenuurtje met scherpe […]

Met de fractie op locatie bij Paal 12

Afgelopen dinsdag met onze WG Oldenzaal fractie voor de twaalfde keer “met de fractie op locatie”. Tsja, en als het dan toch de twaalfde keer is, kun je nergens beter vergaderen dan bij Paal 12 😉 Het was er een drukte van belang. Tientallen Oldenzalers waren volop aan het sporten (beachvolleybal), bewegen, ontmoeten en verbinden. […]

Anouk Zuidersma Neemt Afscheid Als Raadslid

Afgelopen maandag 27 maart heeft Anouk Zuidersma tijdens de raadsvergadering afscheid genomen als raadslid. Haar opvolger is Jan Bekke, hij is tijdens dezelfde vergadering geïnstalleerd als nieuw raadslid. In 2021 is Anouk aangesloten bij WG Oldenzaal als campagnecoördinator met de wens om niet in de raad te komen. Tijdens het vaststellen van de kieslijst is […]

Minimale inflatiecorrectie OZB zorgt voor behoud financiële ruimte van € 470.000,-

De fractie van WG Oldenzaal heeft maandag tegen het amendement gestemd waarin werd voorgesteld om geen 5,45 % inflatiecorrectie op de OZB toe te passen. Hierdoor voorkomen we namelijk een gat in de begroting van structureel bijna een half miljoen, waardoor we ruimte houden voor behoud van ons zwembad en investeringen in onderwijshuisvesting, duurzaamheid, nood- en armoedefonds, […]

Raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en begroting unaniem vastgesteld

Gisteren hebben we met de raad het raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en de begroting unaniem vastgesteld, met een stemverklaring van Solidair Oldenzaal. Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Het geeft raad en college richting op 8 thema’s met een financieel kader van 4 miljoen Euro. Het college gaat nu aan de slag […]

Druk, drukker, drukst, onmeueueunig drukst 💛💙💪🏻

Politiek verveelt nooit, zeker de komende weken niet. Afgelopen maandag (28 augustus 2022), hebben we in de raad het eerste thema van ons raadsprogramma, de binnenstad, besproken. En daarna gaan we helemaal los. Vier avonden per week is onze agenda gevuld met politieke forums, fractievergaderingen en bijeenkomsten waarin we de overige thema’s van ons raadsprogramma, […]