Ingezonden brief

“Participatie, samenwerking en communicatie bij RES”

27 december, 2021

“Participatie, samenwerking en communicatie bij RES”

Voor ons ligt de definitieve RES Twente 1.0. Een prima document; een Koersdocument, wat ons richting geeft, maar nog geen definitieve invulling geeft in hoe we onze ambities concreet gaan realiseren.Het is duidelijk dat na vaststelling ervan het participatietraject pas ingegaan wordt. Tijdens het PF op 13-04 en de raadsvergadering op 19-04 hebben wij ook al uitgebreid stilgestaan bij dit thema. Dat wat we op die avonden hebben uitgesproken gaan wij hier net meer herhalen.

WG Oldenzaal kan zich prima vinden in het voorliggende bod vanuit NOT.
Participatie, samenwerking en communicatie, kortom: betrokkenheid van alle stakeholders blijven de key-words waar wij extra aandacht voor vragen en regelmatig zullen blijven herhalen. Wij doen de oproep aan de portefeuillehouder om ons hier actief in te blijven betrekken. Want we moeten het samen doen; we gaan gezamenlijk aan het werk.
Wij willen graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen van de werkgroep/stuurgroep RES. De frequentie van bijeenkomsten mag wel iets omlaag..maar mag van ons niet doodbloeden.
Aandachtsgebied: Laten we de ontwikkelingen mbt nieuwe technieken/ innovaties niet vergeten!
Wij hebben nog 2 inhoudelijke vragen:
  1. Hoewel het nog ver weg is, zullen we met elkaar ook een opgave hebben in het duurzaam recyclen van alle windmolens, zonnepanelen etc. etc. Want ook de afvalverwerking van de molens en panelen moeten wij ons druk maken.
    Heeft de stuurgroep RES Twente hier al een actief thema van gemaakt?
    Zo niet: dan doen wij de dringende oproep daarop aan te dringen. Wij hebben nu nog invloed in de materialen die gebruikt worden in de realisatie van de molens/velden/zon op dak. We zijn te laat met nadenken over recyclen op het moment dat we ons daarover pas buigen als die molens/panelen zijn afgeschreven.
    Recyclen is best kostbaar: wie gaat deze betalen?
  2. Wij hebben signalen ontvangen over de realisatie van windmolens en mogelijke nadelige gevolgen voor grondeigenaren die delen van hun grond verhuren aan energiemaatschappijen die windmolens plaatsen op gehuurde particuliere grond. En we gaan nog een vraag stellen over het signaal dat er energiepartijen zijn per windmolen een BV oprichten, de grond waarop de windmolen komt te staan huren van particulieren en na afschrijving van de windmolen de BV failliet laten verklaren..waardoor de grondeigenaar voor de kosten opdraait. Hoe gaan we dat voorkomen?
Tot slot:
Veel succes met de uitvoering.
Wij kijken uit naar de ontwikkelingen op alle thema’s die de RES 1.0. aangaan gericht op RES 2.0.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Laatste brieven en moties

Hoogbouw In Oldenzaal – met de PvdA

Ingezonden brief

Tijdelijke Portacabin Ome Toon

Mondelinge Vragen

Mosie Tweantse Sproak

Motie