Mondelinge Vragen

“Onderzoek vuurwerkbeleving juichen wij toe”

27 december, 2021

“Onderzoek vuurwerkbeleving juichen wij toe”

Voorzitter, er komt een onderzoek naar de beleving van vuurwerk: dat juichen wij als WG Oldenzaal erg toe! Daarmee geven wij gehoor aan de signalen die de afgelopen 2 jaar erg in de samenleving worden opgevangen; van voorstanders èn van tegenstanders van vuurwerk. Het is ook goed om te lezen dat er voor dit onderzoek een actief participatietraject wordt gestart. In de memo staat genoemd dat er wordt onderzocht “in hoeverre de Oldenzaalse samenleving daadwerkelijk overlast en/of schade door vuurwerk ervaart en of we, bovenop het landelijke, gedeeltelijke vuurwerkverbod, nog extra maatregelen moeten treffen.” Dat staat verder uitgewerkt in de 2e helft van de memo. 

  • Onze vraag hierover: Is het mogelijk om een gedeelte van de genoemde zin ook om te draaien en toe te voegen aan het onderzoek? Zoiets als: “Wij als bestuurders vinden dat er een probleem is, maar is er daadwerkelijk een probleem en in hoeverre wordt dit ervaren?

Dat geeft ruimte om ook ècht het gesprek te voeren.

Veel van onze inwoners zijn opgegroeid met vuurwerk en zullen dat niet zomaar uit hun systeem kunnen of willen halen. Het is een uiting van feestvreugde, het knallen is spannend en mag ook maar 1 keer per jaar. We moeten ons afvragen of we dit kunnen afpakken of wegnemen. En volgens mij is dat ook zeker niet de bedoeling. Onze suggestie is dan om te gaan “omdenken”.

Tijdens het PF van 16-11-2020 (evaluatie jaarwisseling 2019-2020) hebben wij  benadrukt dat wij de communicatie met de inwoners erg belangrijk vinden. Wij hebben ingezoomd in de doelgroep kinderen en (jong-)volwassenen. Wij vragen de portefeuillehouder om tijdens het onderzoek extra aandacht te geven aan de doelgroep scholieren en jongvolwassenen; maar ook aan hun ouders (!!).

Verder hebben wij nog de volgende vragen:

  • Wij zijn erg benieuwd wie er nog meer benaderd worden voor de rondetafelgesprekken.
  • Wij stellen voor dat er kritisch wordt gekeken naar logische cross-overs om op die manier meteen goede afspraken te kunnen maken en logische verbanden in oorzaak/gevolg te kunnen aanbrengen.
  • Hoewel carbidschieten geen ‘vuurwerk’ betreft, vragen wij of de visie daarop niet ook meteen meegenomen kan worden in dit onderzoek.
  • Een dialoog met de stad is in een tijd van corona-maatregelen best een uitdaging. Welke inzet wordt gepleegd om voldoende input te krijgen en een representatieve doelgroep èn om voldoende respons voor het onderzoek te krijgen?

Wij sluiten af met een compliment voor de portefeuillehouder.

De brieven die onze burgervader afgelopen jaar aan onze inwoners heeft gestuurd vallen erg goed en worden op prijs gesteld. Wij geven de portefeuillehouder mee om ook aankomende jaarwisseling dit instrument te gebruiken. En dan mag de inhoud best wel met een scherpere toon worden neergezet; met respect voor elkaar en elkaars spullen, onze burgerplicht om op elkaar te letten en elkaar aan te spreken.

Tot zover.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Laatste brieven en moties

Hoogbouw In Oldenzaal – met de PvdA

Ingezonden brief

Tijdelijke Portacabin Ome Toon

Mondelinge Vragen

Mosie Tweantse Sproak

Motie