Ingezonden brief

IHP (Integraal Huisvestingsplan)

03 juli, 2022

IHP (Integraal Huisvestingsplan)

Op 9 juni hebben we met de gemeenteraad “een rondje langs de velden” gemaakt langs 4 locaties van het TCC. In de inleiding op de locatie Thijlaan benoemde rector Marian Weekhout dat het TCC op dit moment teveel “vierkante meters” heeft. Daarmee komt de bekostiging door het rijk in de knel. Daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Gemeente en raad gaan niet over onderwijsinhoudelijke besluiten, maar krijgt wel te maken met de gevolgen van die keuze, zowel op korte als op lange termijn. Het TCC staat voor een enorme opgave en worstelt daar ongetwijfeld mee. Dat geldt ook voor onze fractie. Ook wij worstelen. We nemen u graag mee in onze worsteling en lopen de verschillende scenario’s met u langs. Met daarbij een aantal vragen.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Laatste brieven en moties

Hoogbouw In Oldenzaal – met de PvdA

Ingezonden brief

Tijdelijke Portacabin Ome Toon

Mondelinge Vragen

Mosie Tweantse Sproak

Motie