Ingezonden brief

Een tegen eenzaamheid

21 december, 2021

Een tegen eenzaamheid

Onlangs hebben de gemeente Oldenzaal en Impuls hun handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van VWS.

UIteraard steund de fractie van WG Oldenzaal dit initiatief van harte. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren en Oldenzalers die minder mobiel zijn of extra zorg nodig hebben, is de wereld kleiner geworden. Dan is het alleen maar toe te juichen dat er extra gelden bschikbaar zijn om dit probleem aan te pakken.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Laatste brieven en moties

Hoogbouw In Oldenzaal – met de PvdA

Ingezonden brief

Tijdelijke Portacabin Ome Toon

Mondelinge Vragen

Mosie Tweantse Sproak

Motie