Bijdrage Kadernota 2025

11 juli, 2024

Bijdrage Kadernota 2025

Tijdens de Kadernota hebben wij stilgestaan bij het zuur en zoet dat Oldenzaal te wachten staat. Het Rijk verplicht ons om financieel keuzes te maken die ons allemaal pijn gaan doen. Een aantal fracties heeft populistische voorstellen gedaan die financieel niet gedekt zijn; wij kiezen ervoor eerlijk te zijn en geen toezeggingen te doen die we misschien niet waar kunnen maken. Wij hebben geen van de 13 amendementen gesteund en van de 12 moties alleen de 3 die er in onze ogen ècht toe doen gesteund.

Met de motie “Masterplan Zuidelijke Entree” konden we volledig instemmen! Deze bevat exact de elementen die ook in onze motie van 29 mei èn in de brief van collega Jan Bekke genoemd staan. De gemeente kan nu aan de slag met het maken van plannen voor mogelijke nieuwe woningbouwlocaties zoals ook wij die voor ons zien!

Wij wensen ons allen toe dat het Rijk zich bedenkt en toch met extra geld komt, waardoor niet alle voorgestelde bezuinigingen doorgevoerd hoeven worden.

Hopelijk kunnen we volgend jaar nog steeds zeggen: “Oldenzaal is de leukste gemeente van Nederland”

Klik hier voor onze bijdrage van de Kadernota 2025…

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Fractie op locatie Buitenplaats De Hulst

Raadsvergadering 17 juni 2024

Fractie op locatie bij Stadstheater De Bond