Bijdrage Franciscusschool 25-03-2024

28 maart, 2024

Bijdrage Franciscusschool 25-03-2024

“De trapleuning zit los en de trap zelf is ook kapot. Het is te glad dus glijd je heel snel uit. Er is te weinig ruimte op de trap want met een groep is de trap al helemaal vol en daar is te weinig ruimte. De muur boven de trap is te laag geplaatst. Daarom kan je je hoofd makkelijk stoten.”

Dit is één van de citaten uit het boekwerkje dat we onlangs van de directeur van de Franciscusschool kregen tijdens het Politiek Forum van 4 maart. De leerlingen zijn samen met hun leerkrachten aan de slag gegaan om onder woorden te brengen waarom zij toe zijn aan een nieuw verbouwde school.
Het leeft dus heel erg!
Een oude karakteristieke school met veel historie waar al honderd jaar les wordt gegeven.
In 1924 zaten er zelfs 2 scholen in het gebouw. De Mariaschool boven, de Koningin des Vredesschool beneden. In 1976 fuseerden beide scholen tot de Vredesschool. In 1984 volgde de fusie met de Franciscusschool die sinds 1958 aan de Kastanjestraat stond, mijn oude basisschool.

Dat we nu hier staan en 2 kredieten moeten vaststellen voor de vernieuwbouw van de Franciscusschool heef, wat de fractie van WG Oldenzaal betreft, ook veel te lang geduurd. Het eerste krediet was al in de Programmabegroting van 2023 opgenomen. Het tweede krediet komt er nu bij…..en dat liegt er niet om. Samen ruim 5 miljoen. Oorzaak, tja, dat zijn er nogal wat: een inflatie van 37 %, niet alle onderwijsruimtes zijn meegenomen door het onderzoeksbureau HEVO, monumentale status zorgt ervoor dat de verbouwing heel nauw luistert, naast een verwarmingssysteem nu ook een koelsysteem…en zo kunnen we nog even doorgaan.
Logisch dat we de vraag stellen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Maar waar u als college ook nog eens tegenaan liep was het vaststellen van het economisch en juridisch eigendom van deze school. Uiteindelijk is vastgesteld dat het schoolbestuur het KONOT juridisch eigenaar is en de parochie economisch eigenaar. En dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Wij als gemeente investeren in een gebouw wat niet van ons is.

Maar, voorzitter, we hebben het al eerder gezegd, we staan met de rug tegen de muur. De leerlingen verdienen onderwijs in een school die voldoet aan de huidige eisen. Dat zijn in ieder geval flexibele werkplekken, voldoende lichtinval, hygiënisch sanitair en een goede klimaatbeheersing.
Niet alleen de leerlingen, maar ook het team en andere betrokkenen verdienen een school waar je fijn en goed kunt werken.

In het Politiek Forum als voorbereiding op dit agendapunt in de Raad hebben we meerdere technische vragen gesteld. Die zijn naar tevredenheid beantwoord.

Tijdens dit Forum heeft WG Oldenzaal de wethouder met klem gevraagd om nog eens met het schoolbestuur te onderhandelen over de afschrijvingstermijn van 25 naar 40 jaar. Dit scheelt de gemeente Oldenzaal een aanzienlijk bedrag op de jaarlijkse begroting.

De wethouder heeft dit opgepakt en we zien nu dat de kredieten inderdaad over 40 jaar worden afgeschreven. En dan denken wij als WG Oldenzaal natuurlijk….had dit niet eerder gekund. Waarom wacht een schoolbestuur hier zo lang mee. Waarom is het KONOT niet eerder met de gemeente in gesprek gegaan.

Al decennialang investeert Oldenzaal zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in goede onderwijshuisvesting. Daar profiteren niet alleen de leerlingen uit Oldenzaal van, maar ook leerlingen uit de ons omringende gemeenten. Deze investeringen leggen een groot beslag op onze Oldenzaalse begroting. Dan mogen we van schoolbesturen verwachten dat ook zij het uiterste zullen doen om hun bijdrage hier in te leveren.

Voorzitter, wij vragen nadrukkelijk om het IHP nog eens zeer nauwkeurig onder het vergrootglas te leggen. De eerstvolgende verbouwing, volgens het IHP is dat van het Twents Carmelcollege, locatie Lyceumstraat. Deze vernieuwbouw is begroot op ongeveer 20 miljoen euro.
Eenzelfde inflatiecorrectie als bij de Franciscusschool van 37 % zou een extra investering betekenen van maar liefst 7,4 miljoen euro.
Is de wethouder het met ons eens dat we het IHP samen opnieuw tegen het licht moeten houden.
WG Oldenzaal maakt zich grote zorgen.

Voorzitter, ik sluit af.
WG Oldenzaal gaat akkoord met het voorstel. We zijn blij dat we door onze inbreng over afschrijving van 40 jaar in plaats van 25 jaar met bijna dezelfde jaarlasten het benodigde krediet af kunnen dekken. Wij wensen het team en leerlingen van de Franciscusschool een mooie en goede voorbereiding toe en fantastisch onderwijs in een school die voor de komende 40 jaar klaar is voor de toekomst.

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Bijdrage Kadernota 2025

Fractie op locatie Buitenplaats De Hulst

Raadsvergadering 17 juni 2024