Bezoek Rheda 9 december

In het kader van samenwerken en verbinden is afgelopen weekend door StadOldenzaal en Gemeenteraad Oldenzaal een bezoek gebracht aan de Oldenzaalse partnerstad Rheda-wiedenbrück. Wat hebben we een hartelijk en fijn ontvangst gekregen met een prachtig programma: danke schön liebe Kollegen! ‎ Ons eerste internationale werkbezoek van deze raadsperiode en wat voor een. ‎ Het programma […]

Minimale inflatiecorrectie OZB zorgt voor behoud financiële ruimte van € 470.000,-

De fractie van WG Oldenzaal heeft maandag tegen het amendement gestemd waarin werd voorgesteld om geen 5,45 % inflatiecorrectie op de OZB toe te passen. Hierdoor voorkomen we namelijk een gat in de begroting van structureel bijna een half miljoen, waardoor we ruimte houden voor behoud van ons zwembad en investeringen in onderwijshuisvesting, duurzaamheid, nood- en armoedefonds, […]

Raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en begroting unaniem vastgesteld

Gisteren hebben we met de raad het raadsprogramma “Samen vooruit, vooral nu 2022-2026” en de begroting unaniem vastgesteld, met een stemverklaring van Solidair Oldenzaal. Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Het geeft raad en college richting op 8 thema’s met een financieel kader van 4 miljoen Euro. Het college gaat nu aan de slag […]

Buurttafels zorgen voor verbinding

Zaterdag bezochten we vier van de vijf buurttafels. Deze hadden we drie jaar geleden bij ons 50-jarig jubileum aangeboden met het idee dat ze zouden zorgen voor nog meer verbinding in de buurt. De bedoeling was ieder jaar de buurt te bezoeken, maar ook hier strooide corona roet in het eten. Zaterdag hebben we de […]

Ijsbaan Twente van groot belang! ⛸️

Maandagavond tijdens de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over het voortbestaan van de IJsbaan Twente in Enschede. De exploitatie van deze ijsbaan staat fors onder druk. De gemeente Enschede heeft de overige Twentse gemeenten om een eenmalige financiële bijdrage gevraagd. Marijke Egbers heeft, namens WG Oldenzaal, de wethouder om opheldering gevraagd hoe één en ander […]

Grote opkomst jongerenavond “jongerenhuisvesting”

𝗪𝗮𝘂𝘄! Een opkomst van meer dan 30 man bij de jongerenavond. Als dat het belang van het onderwerp “jongerenhuisvesting” niet duidelijk maakt weten wij het ook niet meer! Verhelderende gesprekken zijn er gevoerd tussen de jongeren, WBO Wonen en Blij Wonen en verschillende onderwerpen kwamen naar boven. Onderwerpen zoals: – Aangepaste toewijzingsmogelijkheden – Alternatieve woonvormen […]

Druk, drukker, drukst, onmeueueunig drukst 💛💙💪🏻

Politiek verveelt nooit, zeker de komende weken niet. Afgelopen maandag (28 augustus 2022), hebben we in de raad het eerste thema van ons raadsprogramma, de binnenstad, besproken. En daarna gaan we helemaal los. Vier avonden per week is onze agenda gevuld met politieke forums, fractievergaderingen en bijeenkomsten waarin we de overige thema’s van ons raadsprogramma, […]

WG Oldenzaal stelt voor om Julie-palen aan Vos de Waelstraat te plaatsen.

Naast dat scholieren aan deze straat ‘s morgens weer naar school fietsen en ‘s middags weer naar huis, is er ook nog eens een nieuwe “verkeersstroom”. Leerlingen kunnen namelijk tijdens pauzes en tussenuren vanuit de kantine naar de binnenstad. En van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Daarom hebben wij aan het college drie vragen […]